Centrul de asistență și consiliere pentru agresorii familiali

Centrul de asistență și consiliere pentru agresorii familiali este primul centru pilot din Republică Moldova destinat pentru dezvoltarea serviciilor de reabilitare a agresorilor familiali care și-a început activitatea în anul 2012.

Partenerii care au contribuit la fondarea Centrului pentru agresori:

 1. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi Familiei
 2. Consiliul Raional Drochia
 3. Organizația Internațională pentru Migrație
 4. Ambasada SUA în R.Moldova
 5. Fundația OAK
 6. Asociația Obștească. „Artemida”

Beneficiari ai Centrului sînt:

Persoane adulte care și-au agresat partenerul(a) sau alți membri ai familiei cu care conviețuiesc.

Admiterea la serviciile prestate în cadrul Centrului se poate realiza:

 • la solicitarea benevolă a agresorului şi/sau ca urmare a hotărîrii judecătoreşti prin care agresorul este obligat să urmeze cursul de consiliere, cu semnarea acordului în scris.
 • ca urmare a referirii de către asistentul social, ofiţerul de sector sau de către alt membru al echipei multidisciplinare de la locul de trai.

Centrul oferă beneficiarilor în mod gratuit următoarele SERVICII:

 1. Servicii de asistență și consilieri individuale:

Consilierea psihologică care urmăreşte:

 • diagnosticarea beneficiarului;
 • scăderea tensiunilor conflictuale;
 • depăşirea barierelor emoţionale şi a problemelor pe care acestea le generează;
 • depăşirea dificultăţilor emoţionale şi relaţionale;
 • susţinerea în situaţii critice, găsirea unor soluţii în situaţii problematice;
 • adaptarea şi oferirea soluţiei adecvate la situaţiile conflictuale.

Sesiunile individuale sînt de tip protectiv şi educativ, avînd ca scop înţelegerea fenomenului violenţei în familie drept un comportament inadecvat, care are urmări grave asupra membrilor familiei,  precum şi eliminarea motivelor ce determină acest tip de comportament.

 

Consiliere juridică se orientează spre informarea permanentă şi eficientă a beneficiarilor asupra fenomenului de violenţă în familie ca încălcare a drepturilor fundamentale ale omului asupra consecinţelor de ordin juridic ce decurg din actele de violenţă, subliniind cu precădere aspectele penale, efectele grave asupra propriei lor persoane, efectele negative asupra familiei, a comunităţii şi a societăţii, în general.

 

2.Servicii de asistență și consilieri în grup:

Consilierea de grup are drept scop principal interacţiunea beneficiarului cu alţi participanţi care au avut experienţe similare, împărtăşirea experienţelor personale în scopul conştientizării comportamentului violent drept unul inadecvat. În cadrul consilierii de grup, beneficiarii pot examina propriul lor comportament în comparaţie cu ceilalţi participanţi şi, prin urmare, pot interpreta critic propriile acţiuni violente.

Consilierea de grup este orientată spre:

 • acceptarea responsabilităţii: agresorii trebuie să accepte responsabilitatea pentru acţiunile lor violente. Justificarea, scuzele, acuzaţiile şi negarea vinovăţiei sunt percepute ca pretexte de apărare a comportamentului inadecvat;
 • învăţarea agresorului să se transpună în locul (ex-)partenerilor şi copiilor victime şi să rezolve eventualele conflicte nonviolent. Aceştia trebuie să dezvolte propriile strategii şi opţiuni, astfel încît să poată face faţă în viitor la astfel de situaţii;
 • dezvoltarea capacităţilor de a avea şi/sau de a menţine o relaţie: îmbunătăţirea percepţiei lor şi a abilităţilor lor de comunicare în cadrul relaţiilor. Prin urmare, acestea pot îmbunătăţi, calitatea vieţii şi a relaţiilor sociale în mod durabil;
 • analiza aspectelor pozitive şi negative pe care le implică comportamentul violent, pentru a demonstra că aspectele negative prevalează asupra celor pozitive, iar violenţa este o cale greşită de soluţionare a conflictelor şi contribuie doar la înrăutăţirea relaţiilor cu membrii familiei.

 

Violenţa este alegerea agresorului. Nici o formă de abuz nu poate fi vreodată tolerată!

Eforturile echipei noastre sunt îndreptate spre susținerea agresorilor să conştientizeze că schimbarea comportamentului este în beneficiul său.

 

          Toate serviciile noastre sunt GRATUITE!

Facebook

#eu4genderequalityAzi la data de 19.05.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea angajaților Inspectoratului de Poliție din Fălești pe aspectele legislative și sa bazat pe dezvoltarea profesională și personală a specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.Activitatea este realizată în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.#EuropeanUnionintheRepublicofMoldova#UNWomenMoldova#UNFPAMoldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequalityAzi la data de 18.05.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea angajaților Inspectoratului de Poliție din Fălești pe aspectele psiho-sociale și sa bazat pe dezvoltarea profesională și personală a specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.Activitatea este realizată în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.#EuropeanUnionintheRepublicofMoldova#UNWomenMoldova#UNFPAMoldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequalityAzi la data de 29.04.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea consilierilor de probațiune din 16 birouri de probațiune din Republica Moldova pe aspectele legislative.Scopul instruirii a fost schimbul de bune practici în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și VF cu accent pe programul de asistență pentru agresorii familiali.European Union in the Republic of Moldova UN Women Moldova UNFPA Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequalityAzi la data de 28.04.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea consilierilor de probațiune din 16 birouri de probațiune din Republica Moldova.Scopul instruirii a fost schimbul de bune practici în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și VF cu accent pe programul de asistență pentru agresorii familiali.European Union in the Republic of Moldova UN Women Moldova UNFPA Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#EVAProjectÎn zilele de 14 și 15 aprilie 2022 a avut loc PRIMUL MODUL DE INSTRUIRE în cadrul proiectului ”Consolidarea acțiunii de gen în raioanele Cahul și Ungheni susținut de UN Women” pentru familiarizarea reprezentanților Asociației Obștești "Clubul Vreau Să Știu" din Cahul și Asociației Obștești de Educație Civică "Viitorul Începe Azi " din Ungheni despre modalitățile de dezvoltare a serviciilor specializate pentru victimele violenței în bază de gen și violenței în familie în baza modelului de servicii specializate prestate de către Asociația Obștească Artemida din Drochia.Prima zi de instruire sa axat pe Organizarea activității serviciului specializat pentru victimele VBG și VF, tipurile de servicii specializate prestate victimelor VBG și VF și Principiile de comunicare și promovare a serviciilor specializate la nivel local.Cea de-a doua zi a început cu evaluare primei zile de instruire și Proceduri de documentare a cazurilor asistate, după care participanții s-au repartizat în grupuri de lucru focusate pe intervenții specializate. Ca urmare a 2 zile de instruire echipele de la Cahul și Ungheni au plecat acasă cu un bagaj nou de tehnici și modalități de prestare servicii pentru victimele VBG și VF care urmează să le aplice în localitățile lor.Proiect finanțat de European Union in the Republic of Moldova, implementat de UN Women Moldova în parteneriat cu UNICEF Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin