Centrul de asistență și consiliere pentru victimele violenței în familie ”Ariadna”

Centrul ”Ariadna”  a fost deschis oficial la 15 august 2006  cu suportul PNUD Moldova în cadrul proiectului “Oportunități mai bune pentru tineri și femei”, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 

Beneficiari ai Centrului sînt:

 1. femeile victime ale violenţei în familie;
 2. cuplurile mamă-copil/copii victime ale violenţei în familie;

Centrul oferă beneficiarilor în mod gratuit următoarele SERVICII:

 1. Servicii sociale în conformitate cu nevoile specifice şi reale ale fiecărei persoane asistate:
 • asigură primirea, protecţia şi plasamentul victimelor violenţei în familie;
 • asigură servicii de igienă personală;
 • acordă suport informaţional;
 • acordă educaţie nonformală în vederea asimilării cunoştinţelor şi  formării deprinderilor necesare integrării sociale;
 • promovează socializarea şi dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi/sau familia;
 • facilitează accesul şi informează beneficiarul despre sistemul de protecţie socială;
 • elaborează, în comun cu beneficiarul, planul individualizat de asistenţă împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz şi exploatare;
 • sprijină cuplul mamă-copil/copii în vederea dezvoltării autonomiei care ar favoriza reintegrarea acestuia în familie şi/sau comunitate;
 • monitorizează situaţia postintegratoare a beneficiarilor în familie şi în comunitate.

 

 1. Servicii de asistenţă și consiliere psihologică. Sesiunile de asistență și consiliere psihologică au la bază principiul reabilitării psihologice a victimei violenţei în familie şi urmăresc depăşirea situaţiei de criză şi formarea următoarelor cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi:
 • cultivarea încrederii în sine şi în alte persoane;
 • formarea deprinderii sociale;
 • dezvoltarea capacităţii de a lua decizii;
 • obţinerea de informaţii privind serviciile sociale;
 • dezvoltarea abilităţilor privind gestionarea timpului, a banilor şi depăşirea crizelor.

Sesiunile individuale sînt de tip suportiv, terapeutic şi educativ, iar cele de grup sînt determinate de forma grupului: suport, grup de discuţii etc.

 

 1. Serviciile de asistență și consiliere juridică includ următoarele domenii:
 • legislaţia specifică privind protecţia imediată sau de lungă durată în cazurile de violenţă în familie;
 • drepturile victimei;
 • suport în obţinerea ordonanţei de protecţie;
 • legislaţia privind actul de căsătorie şi divorţ;
 • drepturile părinteşti;
 • prevederile cu privire la asigurarea medicală şi social;
 • suport în vederea găsirii unui avocat, în caz de necessitate;
 • sprijin în vederea perfectării actelor juridice.

 

Noi Vă oferim ÎNCREDERE și  CONFIDENȚIALITATE. 

Spune despre problema ta şi noi te vom ajuta să găseşti o soluţie.

Toate serviciile noastre sunt GRATUITE!

Facebook

#eu4genderequalityAzi la data de 19.05.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea angajaților Inspectoratului de Poliție din Fălești pe aspectele legislative și sa bazat pe dezvoltarea profesională și personală a specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.Activitatea este realizată în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.#EuropeanUnionintheRepublicofMoldova#UNWomenMoldova#UNFPAMoldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequalityAzi la data de 18.05.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea angajaților Inspectoratului de Poliție din Fălești pe aspectele psiho-sociale și sa bazat pe dezvoltarea profesională și personală a specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.Activitatea este realizată în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.#EuropeanUnionintheRepublicofMoldova#UNWomenMoldova#UNFPAMoldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequalityAzi la data de 29.04.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea consilierilor de probațiune din 16 birouri de probațiune din Republica Moldova pe aspectele legislative.Scopul instruirii a fost schimbul de bune practici în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și VF cu accent pe programul de asistență pentru agresorii familiali.European Union in the Republic of Moldova UN Women Moldova UNFPA Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequalityAzi la data de 28.04.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea consilierilor de probațiune din 16 birouri de probațiune din Republica Moldova.Scopul instruirii a fost schimbul de bune practici în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și VF cu accent pe programul de asistență pentru agresorii familiali.European Union in the Republic of Moldova UN Women Moldova UNFPA Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#EVAProjectÎn zilele de 14 și 15 aprilie 2022 a avut loc PRIMUL MODUL DE INSTRUIRE în cadrul proiectului ”Consolidarea acțiunii de gen în raioanele Cahul și Ungheni susținut de UN Women” pentru familiarizarea reprezentanților Asociației Obștești "Clubul Vreau Să Știu" din Cahul și Asociației Obștești de Educație Civică "Viitorul Începe Azi " din Ungheni despre modalitățile de dezvoltare a serviciilor specializate pentru victimele violenței în bază de gen și violenței în familie în baza modelului de servicii specializate prestate de către Asociația Obștească Artemida din Drochia.Prima zi de instruire sa axat pe Organizarea activității serviciului specializat pentru victimele VBG și VF, tipurile de servicii specializate prestate victimelor VBG și VF și Principiile de comunicare și promovare a serviciilor specializate la nivel local.Cea de-a doua zi a început cu evaluare primei zile de instruire și Proceduri de documentare a cazurilor asistate, după care participanții s-au repartizat în grupuri de lucru focusate pe intervenții specializate. Ca urmare a 2 zile de instruire echipele de la Cahul și Ungheni au plecat acasă cu un bagaj nou de tehnici și modalități de prestare servicii pentru victimele VBG și VF care urmează să le aplice în localitățile lor.Proiect finanțat de European Union in the Republic of Moldova, implementat de UN Women Moldova în parteneriat cu UNICEF Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin