Centrul de asistență și consiliere pentru victimele violenței în familie ”Ariadna”

Centrul ”Ariadna”  a fost deschis oficial la 15 august 2006  cu suportul PNUD Moldova în cadrul proiectului “Oportunități mai bune pentru tineri și femei”, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 

Beneficiari ai Centrului sînt:

 1. femeile victime ale violenţei în familie;
 2. cuplurile mamă-copil/copii victime ale violenţei în familie;

Centrul oferă beneficiarilor în mod gratuit următoarele SERVICII:

 1. Servicii sociale în conformitate cu nevoile specifice şi reale ale fiecărei persoane asistate:
 • asigură primirea, protecţia şi plasamentul victimelor violenţei în familie;
 • asigură servicii de igienă personală;
 • acordă suport informaţional;
 • acordă educaţie nonformală în vederea asimilării cunoştinţelor şi  formării deprinderilor necesare integrării sociale;
 • promovează socializarea şi dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi/sau familia;
 • facilitează accesul şi informează beneficiarul despre sistemul de protecţie socială;
 • elaborează, în comun cu beneficiarul, planul individualizat de asistenţă împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz şi exploatare;
 • sprijină cuplul mamă-copil/copii în vederea dezvoltării autonomiei care ar favoriza reintegrarea acestuia în familie şi/sau comunitate;
 • monitorizează situaţia postintegratoare a beneficiarilor în familie şi în comunitate.

 

 1. Servicii de asistenţă și consiliere psihologică. Sesiunile de asistență și consiliere psihologică au la bază principiul reabilitării psihologice a victimei violenţei în familie şi urmăresc depăşirea situaţiei de criză şi formarea următoarelor cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi:
 • cultivarea încrederii în sine şi în alte persoane;
 • formarea deprinderii sociale;
 • dezvoltarea capacităţii de a lua decizii;
 • obţinerea de informaţii privind serviciile sociale;
 • dezvoltarea abilităţilor privind gestionarea timpului, a banilor şi depăşirea crizelor.

Sesiunile individuale sînt de tip suportiv, terapeutic şi educativ, iar cele de grup sînt determinate de forma grupului: suport, grup de discuţii etc.

 

 1. Serviciile de asistență și consiliere juridică includ următoarele domenii:
 • legislaţia specifică privind protecţia imediată sau de lungă durată în cazurile de violenţă în familie;
 • drepturile victimei;
 • suport în obţinerea ordonanţei de protecţie;
 • legislaţia privind actul de căsătorie şi divorţ;
 • drepturile părinteşti;
 • prevederile cu privire la asigurarea medicală şi social;
 • suport în vederea găsirii unui avocat, în caz de necessitate;
 • sprijin în vederea perfectării actelor juridice.

 

Noi Vă oferim ÎNCREDERE și  CONFIDENȚIALITATE. 

Spune despre problema ta şi noi te vom ajuta să găseşti o soluţie.

Toate serviciile noastre sunt GRATUITE!

RAPORTEAZĂ

Raportați un abuz la partenerul nostru de încredere: https://weareallin.iom.int

Artemida este aici pentru a oferi ajutor la completarea formularului la email-ul: ionutdeleu@gmail.com