Centrul de resurse

Centrul de resurse este un serviciu care are drept misiune derularea, promovarea și mneținerea în comunitate a programelor de consolidare a capacităților, eforturilor de intervenție și prevenire a violenței în bază de gen și violența în familie la nivel individual, cominitar și social.

Prin inițiativele sale, centrul de resurse urmărește să contribuie la îmbunătățirea răspunsului comunității la cazurile de violență în bază de gen și violența în familie precum și la prevenirea apariției acestor fenomene.

 

Arii de intervenții:

 1. Informare, educare, comunicare:
 • iniţiază,  organizează  şi  sprijină  realizarea  anuală  de  campanii  de  informare,  educare  şi  comunicare  a  comunităţii  cu  privire  la  prevenirea violenței în bază de gen și violenței în familie;
 • deţine și organizează într­o bibliotecă informaţia de specialitate pe care  o  pune  la  dispoziţiaprofesioniştilor  și  a  altor  persoane  interesate  de  domeniul prevenirii violenței în bază de gen și violenței în familie;

 

 1. Activități de sprijin:
 • susține şi organizează programe de sprijin cu implicarea supravețuitoarelor violenței în familie, în  funcţie  de  nevoile  identificate ale femeilor care au fost afectate de fenomenul violenței în bază de gen și violenței în familie;
 • identificarea situațiilor de risc și referirea victimelor violenței către serviciile specializate sau către alte servicii sau programe comunitare corespunzătoare  nevoilor identificate.

 

 1. Asigură instruirea inițială și continuă:
 • a profesioniștilor care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și violenței în familie;
 • a specialiștilor din cadrul serviciilor specializate pentru subiecții violenței în familie;
 • pregătirea și instruirea specialiștilor în vederea promovării și extinderii programelor de asistențăși consiliere a agresorilor familiali.

 

 1. Centrul de resurse colaborează permanent cu  profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte organizații din domeniu, membre a Cualiției Naționale ”Viața fără violență în familie” .

 

Schimbarea vine începînd de la noi prin modul de gîndire și acțiune!

 

Împreună putem reuși să contribuim la obținerea unui răspuns comun coordonat la cazurile de violență în bază de gen și violență în familie precum și prevenirea acestui fenomen!

Facebook

#eu4genderequalityAzi la data de 19.05.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea angajaților Inspectoratului de Poliție din Fălești pe aspectele legislative și sa bazat pe dezvoltarea profesională și personală a specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.Activitatea este realizată în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.#EuropeanUnionintheRepublicofMoldova#UNWomenMoldova#UNFPAMoldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequalityAzi la data de 18.05.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea angajaților Inspectoratului de Poliție din Fălești pe aspectele psiho-sociale și sa bazat pe dezvoltarea profesională și personală a specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.Activitatea este realizată în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.#EuropeanUnionintheRepublicofMoldova#UNWomenMoldova#UNFPAMoldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequalityAzi la data de 29.04.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea consilierilor de probațiune din 16 birouri de probațiune din Republica Moldova pe aspectele legislative.Scopul instruirii a fost schimbul de bune practici în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și VF cu accent pe programul de asistență pentru agresorii familiali.European Union in the Republic of Moldova UN Women Moldova UNFPA Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequalityAzi la data de 28.04.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea consilierilor de probațiune din 16 birouri de probațiune din Republica Moldova.Scopul instruirii a fost schimbul de bune practici în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și VF cu accent pe programul de asistență pentru agresorii familiali.European Union in the Republic of Moldova UN Women Moldova UNFPA Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#EVAProjectÎn zilele de 14 și 15 aprilie 2022 a avut loc PRIMUL MODUL DE INSTRUIRE în cadrul proiectului ”Consolidarea acțiunii de gen în raioanele Cahul și Ungheni susținut de UN Women” pentru familiarizarea reprezentanților Asociației Obștești "Clubul Vreau Să Știu" din Cahul și Asociației Obștești de Educație Civică "Viitorul Începe Azi " din Ungheni despre modalitățile de dezvoltare a serviciilor specializate pentru victimele violenței în bază de gen și violenței în familie în baza modelului de servicii specializate prestate de către Asociația Obștească Artemida din Drochia.Prima zi de instruire sa axat pe Organizarea activității serviciului specializat pentru victimele VBG și VF, tipurile de servicii specializate prestate victimelor VBG și VF și Principiile de comunicare și promovare a serviciilor specializate la nivel local.Cea de-a doua zi a început cu evaluare primei zile de instruire și Proceduri de documentare a cazurilor asistate, după care participanții s-au repartizat în grupuri de lucru focusate pe intervenții specializate. Ca urmare a 2 zile de instruire echipele de la Cahul și Ungheni au plecat acasă cu un bagaj nou de tehnici și modalități de prestare servicii pentru victimele VBG și VF care urmează să le aplice în localitățile lor.Proiect finanțat de European Union in the Republic of Moldova, implementat de UN Women Moldova în parteneriat cu UNICEF Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin