Centrul de resurse

Centrul de resurse este un serviciu care are drept misiune derularea, promovarea și mneținerea în comunitate a programelor de consolidare a capacităților, eforturilor de intervenție și prevenire a violenței în bază de gen și violența în familie la nivel individual, cominitar și social.

Prin inițiativele sale, centrul de resurse urmărește să contribuie la îmbunătățirea răspunsului comunității la cazurile de violență în bază de gen și violența în familie precum și la prevenirea apariției acestor fenomene.

 

Arii de intervenții:

 1. Informare, educare, comunicare:
 • iniţiază,  organizează  şi  sprijină  realizarea  anuală  de  campanii  de  informare,  educare  şi  comunicare  a  comunităţii  cu  privire  la  prevenirea violenței în bază de gen și violenței în familie;
 • deţine și organizează într­o bibliotecă informaţia de specialitate pe care  o  pune  la  dispoziţiaprofesioniştilor  și  a  altor  persoane  interesate  de  domeniul prevenirii violenței în bază de gen și violenței în familie;

 

 1. Activități de sprijin:
 • susține şi organizează programe de sprijin cu implicarea supravețuitoarelor violenței în familie, în  funcţie  de  nevoile  identificate ale femeilor care au fost afectate de fenomenul violenței în bază de gen și violenței în familie;
 • identificarea situațiilor de risc și referirea victimelor violenței către serviciile specializate sau către alte servicii sau programe comunitare corespunzătoare  nevoilor identificate.

 

 1. Asigură instruirea inițială și continuă:
 • a profesioniștilor care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și violenței în familie;
 • a specialiștilor din cadrul serviciilor specializate pentru subiecții violenței în familie;
 • pregătirea și instruirea specialiștilor în vederea promovării și extinderii programelor de asistențăși consiliere a agresorilor familiali.

 

 1. Centrul de resurse colaborează permanent cu  profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte organizații din domeniu, membre a Cualiției Naționale ”Viața fără violență în familie” .

 

Schimbarea vine începînd de la noi prin modul de gîndire și acțiune!

 

Împreună putem reuși să contribuim la obținerea unui răspuns comun coordonat la cazurile de violență în bază de gen și violență în familie precum și prevenirea acestui fenomen!

RAPORTEAZĂ

Raportați un abuz la partenerul nostru de încredere: https://weareallin.iom.int

Artemida este aici pentru a oferi ajutor la completarea formularului la email-ul: ionutdeleu@gmail.com