Центр помощи и консультирования жертв домашнего насилия «Ариадна»

Центр «Ариадна» был официально открыт 15 августа 2006 года при поддержке PNUD в Молдове в рамках проекта «Лучшие возможности для молодежи и женщин», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID).

Бенефициарами Центра являются:

  1. женщины, ставшие жертвами домашнего насилия;
  2. пары «мать-ребенок» / дети, ставшие жертвами домашнего насилия;

Центр предлагает следующие УСЛУГИ бесплатно:

1 Социальные услуги в соответствии с конкретными и реальными потребностями каждого лица, которому оказывается помощь:

обеспечивает прием, защиту и размещение жертв бытового насилия;

предоставляет услуги личной гигиены;

обеспечить информационную поддержку;

предоставляет неформальное образование с целью усвоения знаний и развития навыков, необходимых для социальной интеграции;

способствует социализации и развитию отношений с обществом и / или семьей;

облегчает доступ и информирует бенефициара о системе социальной защиты;

вместе с бенефициаром разрабатывает индивидуальный план помощи против любых форм запугивания, дискриминации, злоупотреблений и эксплуатации;

поддерживает пару мать-ребенок / дети в целях развития автономии, которая способствовала бы ее реинтеграции в семью и / или общину;

отслеживает положение бенефициаров в семье и обществе после их интеграции.

2 Психологическая помощь и консультационные услуги. Сеансы психологической помощи и консультирования основаны на принципе психологической реабилитации жертвы домашнего насилия и направлены на преодоление кризисной ситуации и развитие следующих знаний, навыков и умений:

воспитание уверенности в себе и других;

формирование социальных навыков;

развитие способности принимать решения;

получение информации о социальных услугах;

развитие навыков управления временем, деньгами и преодолением кризисов.

Отдельные занятия носят поддерживающий, терапевтический и образовательный характер, а групповые занятия определяются формой группы: поддержка, дискуссионная группа и т. Д.

3 Юридическая помощь и консультационные услуги включают следующие области:

конкретное законодательство, касающееся немедленной или долгосрочной защиты в случаях бытового насилия;

права жертвы;

поддержка в получении постановления о защите;

закон о браке и разводе;

родительские права;

положения, касающиеся медицинского и социального страхования;

помощь в поиске адвоката, в случае необходимости;

сопровождение подготовки юридических документов.

Мы предлагаем вам ДОВЕРИЕ и КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

 

Расскажите нам о своей проблеме, и мы поможем вам найти решение.

 

Все наши услуги БЕСПЛАТНЫ!

Toate serviciile noastre sunt GRATUITE!

Facebook

#eu4genderequality 48 de persoane, membri a Echipelor multidisciplinare din Strășeni și Fălești au beneficiat de instruiri în domeniul psiho-social și legislativ în ceea ce privește prevenirea și combaterea violenței în familie, unde au învățat cum să reacționeze în comun la cazurile de violență în familie, în rezultatul unui program de mentorat realizat de #UNFPA în parteneriat cu Asociația Obștească Artemida.Coordonatoarea EMD Fălești, Natalia Rusnac : În perioada octombrie-decembrie 2021 s-au desfășurat un ciclu de instruiri pentru membrii Echipei multidisciplinare teritoriale, de către AO ”Artemida„.Scopul instruirii a fost orientarea membrilor Echipei Multidisciplinare Teritoriale și Locale în abordarea integrată, multidisciplinară și eficientă a cazurilor de violență în familie și în prestarea unor servicii de calitate beneficiarilor, acceptând necesitatea unei cooperări multidisciplinare și interinstituționale. Aceste instruiri au avut un impact foarte relevant în activitatea lor, de la identificarea și asistarea cazurilor de violență în familie;• În mod structurat sa vorbit despre rolul fiecărui specialist, a responsabilităților și limitelor în cadrul EMD, precum și la identificarea strategiilor de soluționare a cazurilor de violență în familie, care să ducă la reducerea timpului de intervenție și la o protecție mai eficientă a victimelor violenței în familie;• Sporirea nivelului de cunoștințe și abilități a membrilor EMD, necesare pentru a asista și a interveni în soluționarea cazurilor identificate de violență în familie;• Creșterea eficienței de colaborare și coordonare în cadrul EMD; Membrii echipei multidisciplinară teritorială, vor cunoaște și vor aplica sarcinile care contribuie la: 1)Identificarea, semnalarea, evaluarea inițială şi preluarea cazurilor de victime/ potențiale victime ale TFU, ale violenţei în familie, respectiv adulţi şi/sau copii;  2) Evaluarea detaliată, comprehensivă şi multidimensională a situaţiei beneficiarilor victime/potențiale victime ale TFU și ale ale violenţei; 3) Planificarea serviciilor specializate şi de sprijin, precum şi a altor intervenţii necesare pentru reabilitarea beneficiarilor, inclusiv servicii sau intervenţii adresate beneficiarilor direcți cât şi presupusului făptuitor/ agresor;  4) Furnizarea serviciilor şi a intervenţiilor: asistarea copiilor victime ale violenţei, respectiv a adulţilor şi/sau copiilor victime ale violenţei în familie, precum şi a familiei, în obţinerea şi utilizarea serviciilor necesare şi declanşarea, la nevoie, a unor proceduri legale;  5) Monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor înregistrate, deciziilor şi intervenţiilor specializate;  6) Etapa de încheiere sau etapa finală a procesului de furnizare a serviciilor şi intervenţiilor specializate cu monitorizarea post-servicii şi închiderea cazului. Programul de mentorat este realizat în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de European Union in the Republic of Moldova și implementat de UN Women Moldova și #UNFPA.European Union in the Republic of MoldovaUN Women MoldovaUNFPA Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequality 48 de persoane, membri a Echipelor multidisciplinare din Strășeni și Fălești au beneficiat de instruiri în domeniul psiho-social și legislativ în ceea ce privește prevenirea și combaterea violenței în familie, unde au învățat cum să reacționeze în comun la cazurile de violență în familie, în rezultatul unui program de mentorat realizat de #UNFPA în parteneriat cu Asociația Obștească Artemida.Lilia Malachi - Șef adjunct al DGASPFC Fălești :Instruirea angajaților este mereu o investiție reușită, deoarece presupune beneficii pe 2 direcții. În primul rând, angajatorul își ajută angajații să-și atingă potențialul maxim. Îl al doilea rând, prin dezvoltarea angajaților, DGASPFC se dezvoltă pe sine însăși, investind astfel și în prosperitatea propriului viitor.Acest lucru induce spre concluzia că orice organizațiile trebuie să tindă să-și valorifice angajații și să investească în dezvoltarea continuă a acestora fie prin identificarea unor parteneri care vor face acest lucru or prin alte modalități.Grație unui parteneriat durabil între A.O. „Artemida”, or.Drochia și DGASPFC Fălești au fost organizate și desfășurate în perioada lunii octombrie –decembrie 2021 , instruiri cu tematici în domeniul Violenței Domestice pentru angajați ai DGASPFC Fălești, responsabili de prevenirea , asistența, monitorizarea cazurilor de violență în familie , membri ai EMD –urilor locale .Scopul acestui program de instruire a constat în a îmbunătăți capacitățile de intervenție a specialiștilor la nivel local, a membrilor echipelor multidisciplinare din raionul Fălești pentru protecția și asistența victimelor violenței în familie și referirea agresorilor familiali către serviciile specializate,cât și consolidarea cooperării inter-sectoriale a membrilor EMD –ului local și raional din Fălești la cazurile de violență în familie.Toate activitățile de instruire s-au derulat în baza unei agende construite pe două aspecte:Instruiri pentru EMD și pentru Formare de formatori pe domeniul legislației și pe aspectele psiho-sociale .În rezultatul instruirilor:- au fost capacitați membri ai EMD-urilor locale și raionale,specialiști ai serviciilor din Asistența socială în asistența victimelor violenței în familie.-au fost consolidate cunoștințele în domeniul violenței în familie, legislația națională,drepturile victimei,răspunderea agresorului etc.-remedii de ordin civil, contravențional și penal pentru prevenirea și combaterea violentei în familie .- proceduri de sesizare a actelor de VF-Lg 45/2007.- instrucțiuni privind intervenţia secţiilor/direcţiilor asistenţă socială, ordinul ministrului muncii, nr.22 din 09.02.2012 etc.-au fost consolidate cunoștințele și capacitățile profesioniștilor în instrumentarea cazurilor de violență.- au fost analizate instrumentele de lucru aplicate în instrumentarea cazurilor de VF, modelul de plan individual și ajustarea lui la nivel primar.- S-a punctat idea de lucre în continuare la conștientizarea factorilor de decizie de a lucra,mai întâi la prevenire, aplicarea legii 143,iar ulterior a celei 270 .-aplicarea managementului de caz în instrumentarea cazului de VF.Formatorii au discutat și analizat unele metode și tehnici de lucru cu victima VF.Propuneri:-specialiștii ar avea nevoie de un ghid în care sunt stipulate tehnici de lucru cu agresorul, un manual operațional în care ar fi descris clar asistența victimei cât și activități de prevenire a VF.Se simte necesitatea elaborării și aprobării unui program de prevenire a VF,în care ar fi implicați reprezentanți ai diverselor structuri :,medical,educational, poliție, asistență socială, probațiune etc.În final aș concluziona : instruirile au format cunoștințe noi/aprofundate + abilități dezvoltate + atitudini modelate = comportament modificat /performanţe îmbunătăţite: ! servicii prestate mai bine ! satisfacere mai bună a necesităţilor beneficiarilor !Mulțumim A.O. „Artemida” pentru oportunitățile de instruire și formatorilor implicați în acest proces de formare.Sperăm că partenerii noștri vor fi deschiși și pentru alte activități de formare la fel de utile și necesare.Programul de mentorat este realizat în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de European Union in the Republic of Moldova și implementat de UN Women Moldova și #UNFPA.European Union in the Republic of MoldovaUN Women MoldovaUNFPA Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
Violența în bază de gen este un fenomen despre care trebuie să vorbim mai mult pentru a-l combate și a crea spații sigure pentru oricine s-a confruntat cu această problemă. Este importantă implicarea tuturor, de aceea UN Women aduce mulțumiri partenerilor care au „colorat” lumea în oranj manifestând astfel solidaritate față de femeile și fetele care se confruntă cu violența în familie. Împreună începem de la 16 zile de activism și continuăm spre 365 de zile în care ne implicăm constant.Academia De Politie "Ștefan Cel Mare" Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova AM Euroclub ANRE Republica Moldova Asociația Națională a Femeilor din Sistemul Afacerilor Interne Asociația Obștească Artemida Asociația Femeilor din Poliție Avocat Ion Oboroceanu Biroul politici de reintegrare UK in Moldova - British Embassy Chisinau Congresul Autorităților Locale din Moldova Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova Centrul de Excelenţă în Construcţii din Republica MoldovaCentrul Contact Centrul de Drept al Femeilor / Women's Law Center Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA / Youth Resource Center DACIA Centrul Municipal de Tineret Chișinău Charity Centre for Refugees CICDE - Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral European Union in the Republic of Moldova IDIS "Viitorul" Institutul pentru Familie si Initiative Sociale Centrul Internațional „La Strada Moldova” Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova Ministerul Apărării al Republicii Moldova Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova OSCE Mission to Moldova Peace Corps Moldova Offices Premier Energy Moldova Embassy of Sweden in Chisinau ATIC UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei Urban Spirit Family XY Partners Platforma pentru Egalitate de Gen ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequality Violența în familie continuă a fi un fenomen distructiv în societatea noastră, iar campaniile de informare au un rol important, pe lângă serviciile specializate, oferite victimelor violenței în bază de gen și violenței în familie. Pe 06 decembrie a fost desfășurată masa rotundă la tema: „Schimb de bune practici” în cadrul campaniei 16 zile activism împotriva violenței în bază de gen cu participarea reprezentanților EMD Fălești și Srășeni Participanţii la întrunire au discutat despre: * primele experiențe în cadrul sesiunilor de formare unde membrii EMD au realizat schiburile de bune practici în domeniul prevenirii și combarerii VBG/VF; * provocările de implementarea programului de asistență pentru agresorii familiali de către membrii EMD din Strășeni și Fălești; * oportunitățile și provocările pentru instituții și personal în vederea implimentării programului de asistență pentru agresorii familiali de către membrii EMD din Strășeni și Fălești; Activitatea a fost realizată de A.O ”Artemida” în cadrul proiectului „Schimb de bune practici în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și violenței în familie, cu accent pe programul de asistență pentru agresorii familiali pentru membrii EMD din raioanele Fălești și Strășeni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UNFPA Moldova în parteneriat cu UN Women Moldova.European Union in the Republic of MoldovaUN Women MoldovaUNFPA Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, Gheorghe și Ludmila spun că se poate și altfel, fără stereotipuri. ... Vezi mai multVezi mai puțin