Текущие проекты

Servicii mai incluzive de asistență și protecție a vârstnicilor din Moldova aflați la risc sau afectați de violență”  01.03.2022-30.11.2023

Более инклюзивные услуги по уходу и защите пожилых людей в Молдове, подвергающихся риску или пострадавших от насилия ”01.03.2022-30.11.2023

Предлагаемое партнерство направлено на расширение и приспособление к потребностям пожилых людей услуг помощи и приюта для жертв домашнего насилия, предоставляемых АО «Артемида», чтобы они стали доступными и дружелюбными для пожилых людей.

Suport pentru Coaliția Națională ,,Viața fără violență în familie în Moldova” 01.01.2020-30.04.2023

Поддержка Национальной коалиции «Жизнь без домашнего насилия в Молдове» 01.01.2020-30.04.2023

Цели: -обеспечение оказания услуг жертвам насилия; - обеспечение надлежащих условий деятельности, безопасности и защиты сотрудников и бенефициаров; - обеспечение предметами первой необходимости пострадавших от пандемии (лекарствами, продуктами гигиены, одеждой и т.д.); - поддержка переживших пандемическое насилие (арендная плата, коммунальные услуги, телефон/интернет).

Centrul pentru agresori 01.05.2021- 30.04.2023

Центр агрессоров 01.05.2021- 30.04.2023

Целью деятельности, поддерживаемой OAK Foundation через ARC, является обеспечение развития и поддержки услуг для семейных агрессоров в Дрокиевском, Окницком, Каушанском и Кишиневском районах.

Grants program of the National Coalition «Life without domestic violence» 01.01.2020-30.04.2023

Программа грантов Национальной коалиции «Жизнь без домашнего насилия» 01.01.2020-30.04.2023

Поддержка организаций-членов Коалиции путем предоставления грантов на основе выявленных потребностей. Цели: -обеспечение оказания услуг жертвам насилия; - обеспечение надлежащих условий деятельности, безопасности и защиты сотрудников и бенефициаров; - обеспечение предметами первой необходимости пострадавших от пандемии (лекарствами, продуктами гигиены, одеждой и т.д.); - поддержка переживших пандемическое насилие (арендная плата, коммунальные услуги, телефон/интернет).

Facebook

#eu4genderequalityAzi la data de 19.05.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea angajaților Inspectoratului de Poliție din Fălești pe aspectele legislative și sa bazat pe dezvoltarea profesională și personală a specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.Activitatea este realizată în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.#EuropeanUnionintheRepublicofMoldova#UNWomenMoldova#UNFPAMoldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequalityAzi la data de 18.05.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea angajaților Inspectoratului de Poliție din Fălești pe aspectele psiho-sociale și sa bazat pe dezvoltarea profesională și personală a specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.Activitatea este realizată în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.#EuropeanUnionintheRepublicofMoldova#UNWomenMoldova#UNFPAMoldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequalityAzi la data de 29.04.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea consilierilor de probațiune din 16 birouri de probațiune din Republica Moldova pe aspectele legislative.Scopul instruirii a fost schimbul de bune practici în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și VF cu accent pe programul de asistență pentru agresorii familiali.European Union in the Republic of Moldova UN Women Moldova UNFPA Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#eu4genderequalityAzi la data de 28.04.2022 în contextul susținerii inițiativei de instruire de către UNFPA a membrilor echipelor multidisciplinare a avut loc instruirea consilierilor de probațiune din 16 birouri de probațiune din Republica Moldova.Scopul instruirii a fost schimbul de bune practici în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și VF cu accent pe programul de asistență pentru agresorii familiali.European Union in the Republic of Moldova UN Women Moldova UNFPA Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin
#EVAProjectÎn zilele de 14 și 15 aprilie 2022 a avut loc PRIMUL MODUL DE INSTRUIRE în cadrul proiectului ”Consolidarea acțiunii de gen în raioanele Cahul și Ungheni susținut de UN Women” pentru familiarizarea reprezentanților Asociației Obștești "Clubul Vreau Să Știu" din Cahul și Asociației Obștești de Educație Civică "Viitorul Începe Azi " din Ungheni despre modalitățile de dezvoltare a serviciilor specializate pentru victimele violenței în bază de gen și violenței în familie în baza modelului de servicii specializate prestate de către Asociația Obștească Artemida din Drochia.Prima zi de instruire sa axat pe Organizarea activității serviciului specializat pentru victimele VBG și VF, tipurile de servicii specializate prestate victimelor VBG și VF și Principiile de comunicare și promovare a serviciilor specializate la nivel local.Cea de-a doua zi a început cu evaluare primei zile de instruire și Proceduri de documentare a cazurilor asistate, după care participanții s-au repartizat în grupuri de lucru focusate pe intervenții specializate. Ca urmare a 2 zile de instruire echipele de la Cahul și Ungheni au plecat acasă cu un bagaj nou de tehnici și modalități de prestare servicii pentru victimele VBG și VF care urmează să le aplice în localitățile lor.Proiect finanțat de European Union in the Republic of Moldova, implementat de UN Women Moldova în parteneriat cu UNICEF Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin