Workshop focused on “Good Governance”

Today the Board of Directors and the members of A.O “Artemida” participated in a workshop focused on “Good Governance” moderated by Åsa Königson - Swedish Development Adviser. The event was organized within the institutional development program for the implementation of the Organizational Development Strategy of A.O “Artemida” for the years...

Read more

On 23.09.2020 Mr. Andrei Iavorschi- the head of the National Probation Inspectorate paid a working visit to the Assistance and Counseling Center for Family Aggressors in Drochia

On 23.09.2020 Mr. Andrei Iavorschi - the head of the National Probation Inspectorate paid a working visit to the Assistance and Counseling Center for Family Aggressors in Drochia, where the prospects for collaboration in working with family aggressors were discussed online during COVID-19. As a result, the collaboration agreement was...

Read more

REFERENCE TERMS for the position of lawyer

Context: NGO "Artemida" is a non-governmental and non-profit organization based in the city of Drochia, which has the mission of promoting the rights of people affected by the phenomenon of domestic violence and contributing to their psycho-social integration, by providing information, assistance, providing social services, economic empowerment, personal development and...

Read more

Announcement regarding the recruitment of 2 trainees

Public Association “Artemida” from Drochia district, Moldova announces a competition for the recruitment of 2 trainees (a girl and a boy) starting with the age of 16, who will assist the organization's staff in their current activities. The contracting period is 12 months. Selected candidates will have the opportunity to...

Read more

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Ghiliceni, Cîșla, Mîndrești, Inești, Leușeni, Văsieni, Coropceni and Negureni localities with protective equipment and disinfectant.

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Ghiliceni, Cîșla, Mîndrești, Inești, Leușeni, Văsieni, Coropceni and Negureni localities with protective equipment and disinfectant.

Read more

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Ocnița,Hădărăuți, s.Ocnița, Vălcineț, Otaci, Sauca, Cernoleuca și Corbu localities with protective equipment and disinfectant.

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Ocnița,Hădărăuți, s.Ocnița, Vălcineț, Otaci, Sauca, Cernoleuca și Corbu localities with protective equipment and disinfectant.

Read more

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Glodeni, Sturzovca, Fundurii Noi, Fundurii Vechi,Recea,Pîrjota and Nicoreni localities with protective equipment and disinfectant.

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Glodeni, Sturzovca, Fundurii Noi, Fundurii Vechi,Recea,Pîrjota and Nicoreni localities with protective equipment and disinfectant.

Read more

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Şuri, Drochia,Maramonovca, Tîrnova, Dondușeni, Comuna Pervomaiscoe, Comuna Antoneuca, Drochia and Țarigrad  localities with protective equipment and disinfectant.

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Şuri, Drochia,Maramonovca, Tîrnova, Dondușeni, Comuna Pervomaiscoe, Comuna Antoneuca, Drochia and Țarigrad  localities with protective equipment and disinfectant.

Read more

During the pandemic, the Danu Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

During the pandemic, the Danu Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

Read more

During the pandemic, the Gribova Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

During the pandemic, the Gribova Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

Read more

During the pandemic, the Ochiul Alb, Baraboi and Mihăileni Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

During the pandemic, the Ochiul Alb, Baraboi and Mihăileni Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

Read more

Facebook

OMS ne atenționează despre simptomele la COVID- 19 care necesită de urgență asistență medicală👇‼️ ... Vezi mai multVezi mai puțin

Violența nu are nici o scuză!
Instrucțiuni pentru victimele violenței domestice
1. Colectați într-un singur loc cărți de identitate, rețete pentru medicamente, lucruri de primă necesitate, un set minim de haine și bani în cazul în care trebuie să părăsiți de urgență apartamentul.
2. Nu ascundeți situația violenței: rămâneți conectat cu rudele și prietenii, avertizați vecinii, cereți-i să cheme poliția dacă aud zgomote prelungite sau strigăte de ajutor din apartamentul dvs.
3. Dacă nu vă simțiți în siguranță acasă, încercați să-l părăsiți mai degrabă și să găsiți o locuință temporară-să vă mutați la rude sau cunoștințe, să vă stabiliți în hoteluri sociale sau apartamente detașabile.
4. În cazurile de violență fizică și amenințări cu moartea, sunați la poliție sau rugați persoanele apropiate / rudele să o facă.
5. Dacă ați fost bătută sau rănită, încercați să contactați un centru de vătămare cu respectarea cerințelor de siguranță de la domiciliu și de contact în condiții de siguranță cu alte persoane. Asigurați-vă că medicul vă descrie în detaliu leziunile, spuneți că acestea sunt cauzate de partenerul dvs.-în acest caz, telefonograma va ajunge la poliție.
6. Dacă nu știți cum să procedați, faceți un apel telefonic pentru o consultație la organizațiile care oferă asistență victimelor. Centrul nostrum pentru a ajuta victimele violenței domestice *Ariadna * acceptă apeluri ș i efectuează consultații online .
mob.: +373 79000118

(EN)
Violence has no excuse!
Instructions for victims of domestic violence
1. Collect in one place ID cards, prescriptions for medicines, essentials, a minimum set of clothes and money in case you have to leave the apartment urgently.
2. Do not hide the situation of violence: stay connected with relatives and friends, warn neighbors, ask them to call the police if they hear prolonged noises or cries for help in your apartment.
3. If you do not feel safe at home, try to leave it sooner and find a temporary home - move to relatives or acquaintances, settle in social hotels or detachable apartments.
4. In cases of physical violence and death threats, call the police or ask your relatives to do it.
5. If you are beaten or injured, try to go to the emergency room in a safe way out of the house and safe contact with other people. Make sure that the doctor describes your injuries in detail, tell them that they were caused by your partner - in this case, the telephone message will go to the police.
6. If you do not know what to do, seek advice from organizations that provide assistance to victims. Our center for assistance to victims of domestic violence *Ariadna * accepts calls and consults online.
mob.: +373 79000118

(RU)
Насилию нет оправдания!
Инструкция для жертв домашнего насилия
1. Соберите в одном месте удостоверения личности, рецепты на лекарства, вещи первой необходимости, минимальный набор одежды и деньги на случай, если придется экстренно покинуть квартиру.
2. Не скрывайте ситуацию насилия: оставайтесь на связи с родственниками и друзьями, предупредите соседей, попросите их вызвать полицию, если они услышат продолжительный шум или крики о помощи из вашей квартиры.
3. Если вы не чувствуете себя в безопасности дома, постарайтесь скорее покинуть его и найти временное жилье — переехать к родственникам или знакомым, поселиться в социальных гостиницах или съемных квартирах.
4. В случаях физического насилия и угроз убийством звоните в полицию или попросите об этом своих близких.
5. Если вы получили побои или травмы, постарайтесь обратиться в травмпункт с соблюдением требований безопасного выхода из дома и безопасного контакта с другими людьми. Проследите, чтобы врач подробно описал ваши повреждения, сообщите, что они нанесены вашим партнером — в таком случае телефонограмма поступит в полицию.
6. Если не знаете, как поступить, обратитесь за консультацией в организации, оказывающие помощь пострадавшим. Наш центр для помощи жертвам домашнего насилия *Ариадна* принимает звонки и проводит консультации онлайн .
mob.: +373 79000118
... Vezi mai multVezi mai puțin

(RO) Violența domestică este un fenomen destul de comun. Cauzele apariției sale pot fi gelozia, beția,alcoolismul , patologia personalității unuia sau ambilor soți, resentimentele neprotejate.Oricine poate fi abuzat, dar în familie, femeile și copiii suferă cel mai adesea de violență. Adesea, o femeie care trăiește într-o situație de violență nu știe nici măcar că ceea ce se întâmplă cu ea este violență.
Violența domestică este un ciclu recurent de creștere a frecvenței de abuz fizic,verbal,sexual,emoțional,spiritual și economic ,cu scopul de a controla,intimida, inspira un sentiment de frică.
Partea 1 Tipuri de violență psihologică
De obicei, violența psihologică se manifestă sub forma:

• comentarii ofensatoare și glume care vizează umilirea demnității sau ridiculizarea caracteristicilor fizice;
• controlul acțiunilor (tiranul necesită un raport al fiecărui pas făcut, organizează interogatorii și limitează cercul de comunicare pentru victimă);
• impunerea anumitor atitudini de gândire și opinie;
• manipulare emoțională (provocând anumite emoții);
• insuflarea sentimente de vinovăție sau datorie;
• intimidări;
• deprecierea realizărilor.
Cum să procedați
• Indiferent de forma violenței psihologice, este important să știți că este foarte dificil să faceți față violenței în timp ce vă aflați într-o relație cu violatorul. Prin urmare, este foarte important să ieșiți mai întâi din situația violenței și apoi să înțelegeți deja partenerul. Ieșirea este literalmente să scape de violator, să scape sau chiar să dispară din vedere. La urma urmei, dacă vă aflați în apropiere, violatorul va găsi modalități de a vă influența, așa cum a făcut-o întotdeauna.
• Este foarte dificil în această situație pentru copii dacă violența psihologică este practicată de părinții lor. Adesea, ei pleacă intuitiv din casă, încercând astfel să reziste violenței.
• Ca profilaxie a violenței psihologice, este important să se dezvolte în sine și în copii două, în opinia mea, abilitățile cele mai necesare: capacitatea de a gândi critic și capacitatea de a avea încredere în sentimentele tale.
• Și amintiți – vă: nu este rușine să cereți ajutor, ci mai degrabă este o componentă importantă a instinctului de auto-conservare-instinctul de bază al unei persoane.

(ENG) Domestic violence is a fairly common phenomenon. The causes of its appearance can be jealousy, drunkenness, alcoholism, the pathology of the personality of one or both spouses, unprotected resentments. Anyone can be abused, but in the family, women and children most often suffer from violence. Often, a woman who lives in a situation of violence does not even know that what is happening to her is violence.
Domestic violence is a recurring cycle of increasing the frequency of physical, verbal, sexual, emotional, spiritual and economic abuse, in order to control, intimidate, inspire a feeling of fear.
Part 1 Types of psychological violence
Usually, psychological violence manifests itself in the form of:
• offensive comments and jokes aimed at humiliating dignity or ridiculing physical characteristics;
• control of actions (the tyrant requires a report of each step taken, organizes interrogations and limits the circle of communication for the victim);
• imposing certain attitudes of thought and opinion;
• emotional manipulation (causing certain emotions);
• instilling feelings of guilt or duty;
• intimidation;
• depreciation of achievements.

How to proceed
• Regardless of the form of psychological violence, it is important to know that it is very difficult to cope with violence while in a relationship with the rapist. Therefore, it is very important to get out of the situation of violence first and then to already understand your partner. The way out is literally to get rid of the rapist, to escape or even to disappear from view. After all, if you are around, the rapist will find ways to influence you, as he has always done.
• It is very difficult in this situation for children if psychological violence is practiced by their parents. They often leave the house intuitively, trying to resist the violence.
• As a prophylaxis of psychological violence, it is important to develop in yourself and in two children, in my opinion, the most necessary skills: the ability to think critically and the ability to trust your feelings.
• And remember: it is not a shame to ask for help, but rather it is an important component of a person's basic self-preservation instinct.

(RU) Насилие в семье -явление достаточно распространенное. Причинами его появления могут быть ревность,пьянство,алкоголизм,паталогия личности одного или обоих супругов , непрощенные обиды.Подвергаться насилию может любой человек ,но в семье чаще всего от насилия страдают женщины и дети. Зачастую,женщина,живущая в ситуации насилия ,даже не догадывается ,что происходящее с ней является насилием.
Домашнее насилие-это повторяющийся с увеличением частоты цикл физического,словестного,сексуального,эмоционального,духовного и экономического оскорбления с целью уконтроля ,запугивания,внушения чувства страха.
Часть 1 ВИДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ
Обычно психологическое и моральное насилие проявляется в виде:
• обидных замечаний и шуток, которые направлены на унижение достоинства или высмеивают физические особенности;
• контроля действий (тиран требует отчёт о каждом проделанном шаге, устраивает допросы и ограничивает круг общения для жертвы);
• навязывания определённых установок мышления и мнений;
• эмоционального манипулирования (провоцирование определённых эмоций);
• внушения чувства вины или долга;
• запугиваний;
• обесценивания достижений.

Как поступать
• Какой бы ни была форма психологического насилия, важно знать, что справиться с насилием, находясь в отношениях с насильником, очень сложно. Поэтому очень важно сначала выйти из ситуации насилия, а потом уже разбираться с партнером. Выйти – это в буквальном смысле уйти от насильника, убежать или даже исчезнуть из его поля зрения. Ведь если вы будете находиться рядом, то насильник найдет способы влиять на вас, как делал это всегда. Очень сложно в этой ситуации детям, если психологическое насилие практикуют их собственные родители. Часто они интуитивно уходят из дома, пытаясь таким образом противостоять насилию.
• В качестве профилактики психологического насилия важно развить в себе и в детях два, на мой взгляд, самых необходимых умения: умение критически мыслить и умение доверять своим чувствам.
• И помните: просить о помощи не стыдно, скорее, это важная составляющая инстинкта самосохранения – базового инстинкта человека.
... Vezi mai multVezi mai puțin

OMS recomandă purtarea măștilor textile, nemedicale, pentru publicul larg în comunitățile în care există o transmitere pe scară largă a COVID-19 și în locurile în care distanța de cel puțin 1 metru nu poate fi respectată.
Măștile fac parte dintr-un pachet cuprinzător de măsuri de prevenire ce are drept scop de a opri răspândirea COVID-19 și de a salva vieți: purtarea doar a măștii este insuficientă pentru a oferi un nivel adecvat de protecție.
✅ respectați distanța socială de cel puțin 1 m.
✅ respectați eticheta tusei și a strănutului.
✅ spălați-vă/dezinfectați mâinile cu regularitate.
... Vezi mai multVezi mai puțin

Semne că ești victimă a violenței în familie sau a unei alte forme de abuz
Următoarele semne comportamentale pot indica o relaţie cu potenţial abuziv (cuvântul “partener” se referă la soţ / soţie, concubin sau oricine altcineva cu care sunteți într-o relație de intimitate – familie, concubinaj, etc):
➡️ Partenerul te verifică într-un mod exagerat. De exemplu, îți ascultă conversaţiile telefonice, îți verifică sms-urile, parolele de acces la rețelele de socializare, vrea să știe în orice moment unde te afli, ori îți controlează kilometrajul mașinii.
➡️ Partenerul te insultă frecvent. De exemplu, îți pune porecle, te critică sau te umilește în public ori în intimitate.
➡️ Partenerul încearcă să îți organizeze viața. De exemplu, îți impune cu cine ai voie să te întâlnești și cu cine nu ai voie, la ce oră să mergi după copii la școală, sau cât să stai la serviciu ori cât ar trebui să dureze până când ajungi acasă.
➡️ Partenerul este posesiv sau gelos şi atribuie acest comportament dragostei pe care spune că o are față de tine. De multe ori te face să te simți vinovat/ă pentru că ești frumos/-oasă, sociabil/ă sau ai mulți prieteni/prietene.
➡️ Partenerul te ameninţă că te va răni/îți va face rău/agresa pe tine sau pe membrii familiei, prietenii sau animalele de casă dacă ”îndrăznești” să te gândești să-l părăsești.
➡️ Partenerul te atinge fizic într-un mod care îți produce durere sau te sperie / înspăimântă.
➡️ Partenerul te învinovăţeşte pe tine sau pe alte persoane de comportamentul lui.
➡️ Partenerul minimalizează temerile sau preocupările tale în legătură cu relaţia în care vă aflați.
➡️ Partenerul își manifestă controlul într-un mod exagerat. În relatiile in care ar putea fi intalnit abuzul familial si emotional, unul dintre parteneri are tendinta de a fi in centrul atentiei si isi manifesta furia mai ales daca celalalt partener prezinta orice semn de independenta sau autonomie. Posesivitatea si gelozia extremă sunt forme excesive de control. Partenerul isi poate pierde cumpatul doar cand celalalt se uita la o persoana de sex opus.
➡️ Partenerul te abuzează verbal. Abuzul verbal si emotional reprezinta, de asemenea, o forma de violenta. Afirmatiile depreciative cum ar fi: „esti un prost”, „nu are sens ce spui”, „esti nebun” etc. sunt deseori intalnite in cazurile de violenta domestica.
➡️ Unul dintre parteneri demonstrează lipsa de respect față de celălalt. Parerile victimelor abuzului domestic sunt anulate de catre partenerul abuziv, care incearca sa-l influenteze pe celalalt sa faca totul ca si el. Lipsa de respect pentru un partener este un semn de avertizare al unui posibil abuz in familie.
Cand nu se cauta o cale de mijloc si partenerul abuziv ia decizii pe cont propriu cu privire la lucrurile importante, ar trebui sa se ridice un semn de intrebare legat de normalitatea relatiei familiale. Chiar daca unul dintre parteneri este intretinatorul principal al familiei, ar trebui sa aiba intotdeauna consimtamantul celuilalt, mai ales cand este vorba despre lucruri importante.
➡️ Partenerul victima se simte abuzat, nefericit și prins in capcana. Multe dintre victimele abuzului domestic au raportat senzatia de izolare, singuratate si deprimare. Multi își urăsc viața si doresc să fugă de situația în care se află, experimentează frica si anxietate atunci cand se afla în prezența partenerului abuziv.
Daca va aflati în oricare din situatiile de mai sus, este foarte important sa solicitati ajutor.
Centrul de asistență și consiliere pebntru victimele violenței în familie ”Ariadna” vă poate ajuta‼️
👉0️⃣7️⃣9️⃣0️⃣0️⃣0️⃣1️⃣1️⃣8️⃣
... Vezi mai multVezi mai puțin