During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Ghiliceni, Cîșla, Mîndrești, Inești, Leușeni, Văsieni, Coropceni and Negureni localities with protective equipment and disinfectant.

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Ghiliceni, Cîșla, Mîndrești, Inești, Leușeni, Văsieni, Coropceni and Negureni localities with protective equipment and disinfectant.

Read more

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Ocnița,Hădărăuți, s.Ocnița, Vălcineț, Otaci, Sauca, Cernoleuca și Corbu localities with protective equipment and disinfectant.

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Ocnița,Hădărăuți, s.Ocnița, Vălcineț, Otaci, Sauca, Cernoleuca și Corbu localities with protective equipment and disinfectant.

Read more

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Glodeni, Sturzovca, Fundurii Noi, Fundurii Vechi,Recea,Pîrjota and Nicoreni localities with protective equipment and disinfectant.

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Glodeni, Sturzovca, Fundurii Noi, Fundurii Vechi,Recea,Pîrjota and Nicoreni localities with protective equipment and disinfectant.

Read more

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Şuri, Drochia,Maramonovca, Tîrnova, Dondușeni, Comuna Pervomaiscoe, Comuna Antoneuca, Drochia and Țarigrad  localities with protective equipment and disinfectant.

During the pandemic UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the multidisciplinary teams from Şuri, Drochia,Maramonovca, Tîrnova, Dondușeni, Comuna Pervomaiscoe, Comuna Antoneuca, Drochia and Țarigrad  localities with protective equipment and disinfectant.

Read more

During the pandemic, the Danu Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

During the pandemic, the Danu Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

Read more

During the pandemic, the Gribova Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

During the pandemic, the Gribova Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

Read more

During the pandemic, the Ochiul Alb, Baraboi and Mihăileni Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

During the pandemic, the Ochiul Alb, Baraboi and Mihăileni Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

Read more

A competition is announced for the selection of a company or  person that will carry out electrical system installation works within the Resource Center town Drochia

A competition is announced for the selection of a company or  person that will carry out electrical system installation works within the Resource Center town Drochia Interested persons can send the package of documents: At the electronic addresses paveltuvacov@yahoo.com and simionsirbu@yahoo.com or on paper at the address or. Drochia str....

Read more

During the pandemic, the Chetrosu Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

During the pandemic, the Chetrosu Village City Hall together with the community mediator with the support of UN Women Moldova through A.O. Artemida supports the Roma Community with hygienic products and food packages and the multidisciplinary team with protective equipment and disinfectants.

Read more

During the pandemic UN WOMEN and UNFPA in Moldova through NGO Artemida continue to support victims and survivors of domestic violence in Drochia district

In the context of the COVID-19 epidemiological situation, 26 women, victims and survivors of domestic violence in Drochia district, received support in the form of food and hygiene products. This support comes from UN Women Moldova and UNFPA Moldova through the NGO Artemida in response to the emergency situation in...

Read more

Suport psihologic femeilor afectate de violenţă

Cu suportul UN Women Moldova și Embassy of Sweden în Chişinău AO Artemida oferă suport psihologic femeilor afectate de violenţă. Violența în familie poate lovi oriunde, oricînd, pe orcine, mai ales în această perioadă grea de izolare!!!! Chiar și pe timp de pandemie victimele pot fi ajutate! Iată cîteva recomandări...

Read more

Facebook

În perioada de pandemie A.O. Artemida susține echipa multidisciplinară din localitatea Miciurin cu echipament de protecție și dezinfectant cu suportul UN Women Moldova.
UN Women Moldova
Embassy of Sweden in Chisinau
... Vezi mai multVezi mai puțin

Announcement regarding the recruitment of 2 trainees

Public Association “Artemida” from Drochia district, Moldova announces a competition for the recruitment of 2 trainees (a girl and a boy) starting with the age of 16, who will assist the organization's staff in their current activities. The contracting period is 12 months.
Selected candidates will have the opportunity to learn how a socially NGO works, to deepen their knowledge and to acquire useful skills for a future career.
During the internship, young people will have the following main tasks:
1. accumulation and systematization of the necessary information for the activity of A.O “Artemida”;
2. interaction with the organizations and institutions with which A.O “Artemida” collaborates;
3. assisting the organization's staff in organizing events;
4. performing other similar tasks.
Applicants must meet the following requirements:
1. organized person, eager to learn new things;
2. initiative, responsibility;
3. communication and negotiation skills;
4. availability to dedicate the necessary time to the activities of A.O “Artemida”
The schedule of involvement in the activity of A.O "Artemida" is flexible and can be adjusted according to the needs of the organization and the trainee. A.O "Artemida" counts on an involvement of the trainee of at least 8-10 hours per week.
Interested persons are asked to send, by August 15, 2020, the CV and a letter of motivation by email to: inagradinaru@yahoo.com or paveltuvacov@yahoo.com . Only pre-selected candidates will be contacted.
For details, contact:
1. Ina Grădinaru - Deputy Director A.O “Artemida” - 069488982;
2. Pavel Tuvacov- programs communicator of A.O “Artemida” - 069608041;

A.O "Artemida" is a non-governmental and non-profit organization based in the city of Drochia, which has the mission of promoting the rights of persons affected by the phenomenon of domestic violence and contributing to their psycho-social integration, by providing information assistance, social services, economic empowerment, personal development and capacity building of bondholders (representatives of state services and representatives civil society) in the field of preventing and combating gender-based violence and domestic violence at national level.
Embassy of Sweden in Chisinau
... Vezi mai multVezi mai puțin

ANUNȚ privind recrutarea a 2 stagiari

Asociația Obștească ”Artemida” din raionul Drochia, R.Moldova anunță concurs pentru recrutare a 2 stagiari (o fată și un băiat) începînd cu vârsta de 16 ani, care va asista personalul organizației în activitățile curente. Perioada contractării este de 12 luni.
Candidații selectați vor avea posibilitatea să afle cum operează un ONG cu profil social, să-și aprofundeze cunoștințele și să obțină abilități utile pentru o carieră viitoare.
În perioada de stagiu, tinerii vor avea următoarele sarcini principale:
1. acumularea şi sistematizarea informaţiei necesare pentru activitatea A.O ”Artemida”;
2. interacționarea cu organizațiile și instituțiile cu care colaborează A.O ”Artemida”;
3. asistarea personalului organizației în organizarea evenimentelor;
4. îndeplinirea altor sarcini similare.

Candidaţii urmează că corespundă următoarelor cerințe:
1. persoană organizată, dornică să învețe lucruri noi;
2. iniţiativă, responsabilitate;
3. abilităţi de comunicare şi de negociere;
4. disponibilitatea pentru a dedica timpul necesar activităților A.O ”Artemida”
Orarul de implicare în activitatea A.O ”Artemida” este flexibil și va putea fi ajustat în funcţie de necesitățile organizației și ale stagiarului. A.O ”Artemida” contează pe o implicare a stagiarului de cel puţin 8- 10 de ore pe săptămână.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze, până la 15 august 2020, CV-ul și o scrisoare de motivare prin email la: inagradinaru@yahoo.com sau paveltuvacov@yahoo.com . Doar candidații preselectați vor fi contactați.
Pentru detalii contactați:
1. Ina Grădinaru – Vicedirectoare A.O ”Artemida” – 069488982;
2. Pavel Tuvacov – Comunicator programe A.O ”Artemida” – 069608041;

A.O ”Artemida” este o organizație non-guvernamentală și non-profit cu sediul în orașul Drochia, care are misiunea de promovare a drepturilor persoanelor afectate de fenomenul violenței în familie și contribuirea la integrarea lor psiho-socială, prin acordarea asistenței informaționale, prestarea serviciilor sociale, abilitare economică, dezvoltare personală și dezvoltarea capacităților purtătorilor de obligațiuni (reprezentanții serviciilor de stat și reprezentanții societății civile) în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și violenței în familie la nivel național.
Embassy of Sweden in Chisinau
... Vezi mai multVezi mai puțin

În perioada de pandemie A.O. Artemida susține echipa multidisciplinară din orașul Dondușeni cu echipament de protecție și dezinfectant cu suportul UN Women Moldova.
UN Women Moldova
Primăria Donduşeni
... Vezi mai multVezi mai puțin

În perioada de pandemie A.O. Artemida susține echipa multidisciplinară din orașul Drochia cu echipament de protecție și dezinfectant cu suportul UN Women Moldova ... Vezi mai multVezi mai puțin